Tot uw dienst

De onderstaande lijst geeft de domeinen aan waarin Sparkwired actief is. Door te klikken op een titel gaat u naar de detailpagina van het desbetreffende domein.

Voel u vrij om ons te contacteren voor meer informatie, of om ons een concreet probleem voor te schotelen. We maken graag tijd vrij om te zien hoe uw probleem opgelost kan worden.

Enterprise applications, JEE

Wanneer het gaat over een toepassing die alle gegevens en processen binnen een bedrijf beheert en gebruikers (zowel medewerkers, partners of klanten) de gelegenheid geeft deel te nemen aan deze processen, dan spreken we van een Enterprise Application.

Dergelijke toepassing bestaat typisch uit een database waarin alle gegevens bewaard worden die relevant zijn voor het voeren van de bedrijfsactiviteit (voorraadlijsten, lijst van open en afgehandelde orders, ...), een web- of desktoptoepassing waarmee gebruikers nieuwe gegevens kunnen inbrengen of gegevens kunnen aanpassen (bv. orders), en een component waarin de bedrijfslogica vervat zit die ervoor zorgt dat het systeem alle acties conform de regels en beleidslijnen van het bedrijf uitvoert (bvb hoe en wanneer een order intern moet afgehandeld worden).

Dit soort toepassing is de sleutel tot een coherente informatisering van een bedrijf.

Web services

Wanneer u uw partners of klanten wil toelaten om op geautomatiseerde wijze gebruik te maken van de diensten die uw bedrijf aanbiedt, dan is de ontwikkeling van een web service een geschikte keuze. Een web service laat namelijk toe om een aantal acties (bvb het plaatsen van een order) op een gecontroleerde manier toegankelijk te maken via het internet. Een zakelijke partner kan dan in zijn toepassing een beroep kan doen op een van uw diensten door uw webservice op te roepen.

Een correct ontwikkelde web service kan trouwens opgeroepen worden vanuit eender welke programmeertaal, hetgeen uw partners vrij laat in de ontwikkeling van hun systemen.

Voorbeelden van web services zijn ticketreservatiesystemen, vertaaldiensten, bestandsconversiediensten, betalingsverwerkingen, ... Kortom, een web service laat toe om op een geautomatiseerde manier een dienst aan te bieden of informatie uit te wisselen tussen partners.

Webtoepassingen

Een webtoepassing is een toepassing die via het netwerk (internet of intranet) toegankelijk is met een gebruikersinterface die volledig gebaseerd is op de web browser. Het wezenlijke verschil tussen een webtoepassing en een gewone website is dat een webtoepassing gebruikersacties toelaat en niet enkel (dynamische) informatie weergeeft. Een webtoepassing is in veel gevallen een betere keuze dan een klassieke desktoptoepassing: er is geen installatie van software nodig op de pc's van de gebruikers en het onderhoud van de toepassing is eenvoudig: software updates gebeuren voor alle gebruikers tegelijk en onmiddellijk, omdat de enige plaats waar de toepassing echt draait en onderhouden wordt de server is.

Voorbeelden van webtoepassingen zijn online boekenwinkels, de website van uw bibliotheek waar u boeken kan reserveren en zien welke boeken u uitgeleend heeft, enz.

Batchtoepassingen

Soms bestaat de behoefte om op regelmatige tijdstippen grote hoeveelheden gegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor de omzetting van orders in maandelijkse facturen op het einde van de maand, of de opvolging van leveringen of betalingen. Of het inladen van een grote hoeveelheid gegevens die op regelmatige tijdstippen geleverd wordt door een partnerbedrijf.

Als de gegevens in een formaat worden aangeleverd dat niet rechtstreeks bruikbaar is binnen uw bedrijfssoftware, dan is er een vertaling nodig. Een typische oplossing voor dit soort data-verwerkingsproblemen is de ontwikkeling van een batchtoepassing. Deze toepassing wordt automatisch op vooraf geplande tijdstippen uitgevoerd en voert steeds dezelfde handelingen uit, zonder tussenkomst van een gebruiker.

Een batchtoepassing zal typisch drie stappen doorlopen. De eerste stap is het extraheren van de data uit de inputbestanden (of systemen, zoals bvb een database). De tweede stap is het filteren en verwerken van de inputgegevens. In deze stap gebeurt indien nodig ook een omvorming van het bronformaat naar een doelformaat, en een eventueel ook een verrijking met andere data. In de derde en laatste stap worden de resultaten ingeladen in uw eigen systemen. Dit principe is ook gekend als ETL: extract, transform, load.

Consultancy

Sparkwired kan ook volgende diensten leveren: ontwerp en documentatie van het bouwplan voor een software toepassing, implementatie van een ontwerp, migratie van mainframetoepassingen naar een open systeem, het oplossen van bugs, ...

Cursussen (training van ontwikkelaars)

Sparkwired biedt een reeks cursussen aan om ontwikkelaars te trainen in Java en Java-gerelateerde technologie.