Consultancy

Ontwerp van software architectuur

Wanneer de functionele en niet-functionele vereisten van een software project gekend zijn is het tijd om een bouwplan op te stellen voor de toepassing(en). Deze blauwdruk wordt gedocumenteerd in een Software Architecture Document (SAD). Dit document beschrijft uit welke lagen de toepassing zal bestaan en hoe elke laag gebouwd zal worden (keuze van technologie), welke componenten zullen worden gebruikt en hoe deze met elkaar samenwerken, welk gegevensmodel er in de database bewaard moet worden enz. Ook de details van de installatie van de software worden beschreven.

Het is de verantwoordelijkheid van de architect om hierin de juiste keuzes te maken omdat het bouwplan een directe invloed heeft op de ontwikkelingskosten. Het document bevat informatie over de verschillende trade-offs die gemaakt werden en de selectie van de technologie wordt beargumenteerd. Tot slot bevat het ook een beschrijving van de te gebruiken ontwikkelomgeving, zo gekozen dat een ontwikkelaar zo efficiŽnt zal kunnen werken.

Dit document is de voornaamste input en leidraad voor de programmeurs.

Software ontwikkeling

Iemand moet uiteindelijk de software beschreven in het Software Architecture Document gaan bouwen. Sparkwired kan desgewenst deze taak op zich nemen, waarbij het beroep zal doen op freelance ontwikkelaars wanneer de grootte van het project dit vereist.

Mainframe migratie

Recentelijk kiezen veel bedrijven ervoor om hun verouderde mainframe systemen te migreren naar een moderner, open systeem om zo aan flexibiliteit te winnen en kosten te besparen. Sparkwired kan uw bedrijf hierin begeleiden door uw open oplossing te plannen, te ontwerpen en te bouwen.